1 2
Script Image Slideshow by WOWSlider.com v3.4

Projekti

2018 PRIJEVOZ VALJKA 65 TONA NA RELACIJI MAĐARSKA - AUSTRIJA

2018 PRIJEVOZ VALJKA 65 TONA NA RELACIJI MAĐARSKA - AUSTRIJA

Zagrebtrans je obavio prijevoz valjka na relaciji Mađarska - Austrija

Opširnije

Prijevoz transformatora mase 83t na relaciji Zagreb–HE ZAKUČAC

Prijevoz transformatora mase 83t na relaciji Zagreb–HE ZAKUČAC

Prijevoz specijalnim 16 osovinskim privatnim vagonom, pretovar na cestovnu prikolicu hidrauličnom opremom u željezničkoj stanici, prijevoz cestovnom prikolicom od željezničke stanice do HE Zakučac,...

Opširnije

Prijevoz transformatora mase 206t na relaciji Zagreb – TS Vernerov

Prijevoz transformatora mase 206t na relaciji Zagreb – TS Vernerov

Prijevoz specijalnim 32 osovinskim privatnim vagonom, pretovar na cestovnu prikolicu hidrauličnom opremom u željezničkoj stanici, prijevoz cestovnom prikolicom od željezničke stanice do TS Vernerov,...

Opširnije

Prijevoz transformatora mase 60t na relaciji Ljubljana - Sarajevo

Prijevoz transformatora mase 60t na relaciji Ljubljana - Sarajevo

Prijevoz specijalnim 8 osovinskim privatnim vagonom, pretovar na cestovnu prikolicu hidrauličnom opremom u željezničkoj stanici, prijevoz cestovnom prikolicom od željezničke stanice do TS Sarajevo,...

Opširnije

Prijevoz transformatora mase 195t na relaciji Zagreb – luka Rijeka

Prijevoz transformatora mase 195t na relaciji Zagreb – luka Rijeka

Prijevoz specijalnim 24 osovinskim privatnim vagonom, istovar i postava transformatora na obalu hidrauličnom opremom unutar luke Rijeka

Opširnije

Kontaktirajte nas

"ZAGREBTRANS d.o.o"
Josipa Lončara 1/i
10 090 Zagreb, Croatia
OIB: 1825 0638 100

T: + 385 1 3496 771
F: + 385 1 3496 775
W: www.zagrebtrans.hr
E: kontakt@zagrebtrans.hr