1 2
Script Image Slideshow by WOWSlider.com v3.4

Projekti

Prijevoz transformatora mase 83t na relaciji Zagreb–HE ZAKUČAC

Prijevoz transformatora mase 83t na relaciji Zagreb–HE ZAKUČAC

Prijevoz specijalnim 16 osovinskim privatnim vagonom, pretovar na cestovnu prikolicu hidrauličnom opremom u željezničkoj stanici, prijevoz cestovnom prikolicom od željezničke stanice do HE Zakučac,...

Opširnije

Prijevoz transformatora mase 206t na relaciji Zagreb – TS Vernerov

Prijevoz transformatora mase 206t na relaciji Zagreb – TS Vernerov

Prijevoz specijalnim 32 osovinskim privatnim vagonom, pretovar na cestovnu prikolicu hidrauličnom opremom u željezničkoj stanici, prijevoz cestovnom prikolicom od željezničke stanice do TS Vernerov,...

Opširnije

Prijevoz transformatora mase 60t na relaciji Ljubljana - Sarajevo

Prijevoz transformatora mase 60t na relaciji Ljubljana - Sarajevo

Prijevoz specijalnim 8 osovinskim privatnim vagonom, pretovar na cestovnu prikolicu hidrauličnom opremom u željezničkoj stanici, prijevoz cestovnom prikolicom od željezničke stanice do TS Sarajevo,...

Opširnije

Prijevoz transformatora mase 195t na relaciji Zagreb – luka Rijeka

Prijevoz transformatora mase 195t na relaciji Zagreb – luka Rijeka

Prijevoz specijalnim 24 osovinskim privatnim vagonom, istovar i postava transformatora na obalu hidrauličnom opremom unutar luke Rijeka

Opširnije

Prijevoz transformatora mase 195t na relaciji Zagreb – Brodogradilište 3. Maj

Prijevoz transformatora mase 195t na relaciji Zagreb – Brodogradilište 3. Maj

Prijevoz specijalnim 32 osovinskim privatnim vagonom, pretovar na cestovnu prikolicu hidrauličnom opremom u luci Rijeka, prijevoz cestovnom prikolicom iz luke Rijeka u Brodogradilište 3. Maj,...

Opširnije

Kontaktirajte nas

"ZAGREBTRANS d.o.o"
Josipa Lončara 1/i
10 090 Zagreb, Croatia
OIB: 1825 0638 100

T: + 385 1 3496 771
F: + 385 1 3496 775
W: www.zagrebtrans.hr
E: kontakt@zagrebtrans.hr